19 enero 2010

Allé maat!
Ja està editat i calentó esperant arribar a les vostres mans!
El fanzine "Allé maat!" produit a bèlgica pels estudiants d'erasmus de l'escola Sint Lucas es presentarà durant les pròximes dues setmanes al mateix centre.

Hi ha participat:
Lenaa Weber
Joahanna Höflich
David Espelt
Sergi Solans
Aurelie Commerce
Pedro Ruvio

Compartint en aquestes pàgines una sensació que ens ha estat comuna a tots, en un moment o altre, i aquesta dona el tema: "Homesick"