08 junio 2009

Propera parada
Proposta per i·llustrar un conte que parla sobre
la malaltia i desenllaç d'una persona estimada.